none
none Top none
Blacline
none

iPhone Apps
punkter

Häftet Stukad fot
punkter

Vår webbutik

punkter

Våra partners
punkter

Media
punkter

Om Bodynfo
punkter

Privacy Policy
punkter

Support
punkter

none Häftet "Stukad fot"    
stukad fot appIllustration: Bertil Nordström

none

Fotledsstukning är en av de absolut vanligaste skadorna inom idrott och motion. Dessutom en av de skador där det genom rätt akut behandling och en rätt utförd rehabilitering och tejpning är möjligt att dramatiskt minska tiden som idrottaren/motionären är borta från sin aktivitet.

Alltför många av de som drabbas av en fotledsstukning får, på grund av bristfällig rehabilitering, en fot som är instabil och drabbas därför ofta av upprepningar av samma skada. Genom att träna de rehabövningar som finns i detta häfte och använda de tejpningar som här beskrivs finns stora möjligheter att undvika flera fotledsstukningar och återfå en fot som går att lita på.

Häftet Stukad fot beskriver med illustrativa bilder och instruktiv text hanteringen av en fotleds-stukning från det akuta omhändertagandet till rehabiliteringsövningar (20 st), tejpning (6 st varianter) och återgång till idrott.
none

Detta häfte är utvecklad av Bodynfo i samarbete med två av Sveriges största experter på att hantera akuta idrottsskador och framgångsrikt rehabilitera dem, sjukgymnast Annica Näsmark och naprapat Tommy Eriksson.

Häftet Stukad fot är utformad i syfte att, utifrån författarnas gemensamma kunskap och erfarenhet, ge ett praktiskt stöd vid akut omhändertagande, rehabiliteringsträning och tejpning efter en fotledsstukning. Dessutom finns i materialet råd om när det är lämpligt att återgå till motion/idrott efter en fotledsstukning.


Läs mer om författarna >>Klicka här<<

Köp den i vår Webbutik>>Klicka här<<

     
    Utvecklad av MultimediaBolaget.se
  Bodynfo. Hagvägen 22. 831 48 Östersund. Sweden. Mail: info@bodyapp.eu