none
none Top none
Blacline
none

iPhone Apps
punkter

Häftet Stukad fot
punkter

Vår webbutik
punkter

Våra partners
punkter

Media
punkter

Om Bodynfo
punkter

Privacy Policy
punkter

Support
punkter

none

stukad fot appIllustration: Bertil Nordström

Fotledsstukning är en av de absolut vanligaste skadorna inom idrott och motion. Dessutom en av de skador där det genom rätt utförd akut behandling, rehabilitering och tejpning är möjligt att dramatiskt minska tiden som idrottaren/motionären är borta från sin aktivitet. Alltför många av de som drabbas av en fotledsstukning får, på grund av bristfällig rehabilitering, en fot som är instabil och drabbas därför ofta av upprepningar av samma skada.

none

Genom att träna de rehabövningar som finns i denna iPhoneapplikation och använda de tejptekniker som beskrivs finns stora möjligheter att undvika flera fotledsstukningar och återfå en fot som går att lita på.

Senaste tillskottet i appen är 7 funktionstester där du mäter ledrörlighet, muskelstyrka, balans, koordination och spänst på frisk och skadad fot.. Mätvärden matar du sedan in i appen varefter programmet räknar ut kapaciteten i den skadade foten i procent av den friska. Dels för varje enskilt test och dels totalt för alla test. Detta ger en möjlighet att få guidning om när foten är redo att belastas för fullt igen. Att snabbt erhålla mätvärden på funktionen gör applikationen användbar även för de som utför dessa tester på sina patienter, tex sjukgymnaster och naprapater.

iPhoneapplikationen Fotledsstukning beskriver med illustrativa bilder och instruktiv text hanteringen av en fotledsstukning från det akuta omhändertagandet till rehabiliteringsövningar (20 st), tejpning (6 varianter) och återgång till idrott.

none

Denna applikation är utvecklad av Bodynfo i samarbete med två av Sveriges största experter på att hantera akuta idrottsskador och framgångsrikt rehabilitera dem, sjukgymnast Annica Näsmark och naprapat Tommy Eriksson.

iPhoneappen Stukad fot är utformad i syfte att, utifrån författarnas gemensamma kunskap och erfarenhet, ge ett praktiskt stöd vid akut omhändertagande, rehabiliteringsträning och tejpning efter en fotledsstukning. Dessutom finns i materialet ett funktionstest och råd om när det är lämpligt att återgå till motion/idrott efter en fotledsstukning.
Läs mer om författarna >>Klicka här<<


appleappstore

Ladda ned appen Stukad fot >>Klicka här<<

   
OBS!

Produkten finns även att beställa som tryckt häfte i smidigt format. >>Klicka här<<
     
             
  Bodynfo. Hagvägen 22. 831 48 Östersund. Sweden. Mail: info@bodyapp.eu